ფრთხილად, შიდსი!

სასწავლო ფილმი აღწერს რედაქციის მიერ შიდსითსით ინფიცირებული თანამდებობის პირის შესახებ სტატიის მომზადებისას დაშვებულ შეცდომებს.