მკვლელობის გაშუქება მედიაში

ტელევიზიის საინფორმაციო გამოშვების ჟურნალისტები აშუქებენ ქალაქში საეჭვო ვითარებაში მომხდარ მკვლელობას. პროდიუსერიც და ჟურნალისტებიც არაერთ სერიოზულ შეცდომას უშვებენ როგორც ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის, ისე ჟურნალისტური სტანდარტების დაცვის მიმართულებით.