ქალები პოლიტიკაში

ვიდეორგილი მომზადებულია არასამთავრობო ორგანიზაციის "ჟურნალისტთა ქსელი გენდერული თანასწორობისთვის" დაკვეთით