გრემი

დოკუმენტურ ფილმში ასახულია XVI საუკუნეში კახეთის დედაქალაქ გრემის ისტორია. იმ დროინდელი საქართველოს უძლიერესმა ცენტრმა გრემმა 150 წელი აირსება. ფილმში ასახულია გრემის აღზავება და დაცემა.
ფილმი გადაღებულია საქართველოს  კულტურული მემკვიდრეობის  დაცვის ეროვნული  სააგენტოს, კახეთში პრეზიდენტის  რწმუნებულის  და  ნეკრესის  ეპარქიის  მხარდაჭერით. გადაღებულია 2010 წელს.